Umenie

BERGMAN

Do konca tridsiatych rokov určovali charakter šv. filmu salónne filmy vzdialené od skiutočnosti – tzv. kokteilové filmyObrodné hnutie od r. 1940 – zníženie amerického importu a posilnenie domácej výroby bolo hospodárskou základňou pre umeleckú...

Federico Fellini

Federico Fellini (1920) – nový smer v talianskom filme – spojenie prvkov iracionálna, náboženskej viery a subjektivity s re- alistickým pozorovaním prítomnosti Najprv ako Rosseliniho asistent a scenárista )“Paisa“, „Rím otvo- rené mesto“) a...

„ B E R G M A N “

Tesne po skončení vojny, keď nemecký film ešte nebol vítanýv dovtedy nepriateľských krajinách, americký import sa ešte len rozbiehal a francúzsky filmový priemysel sa ešte nespamätal, prišla chvíľa švédskeho filmu;– monopol Svensk Filmindustri –...

Luchino Visconti – 1896

– potomok starej milánskej aristokratickej rodiny – začínal vo Francúzsku najprv ako divadelník, bol asistentom Jeana Renoira na dvoch filmoch – vplyv„Posadnutosť“ 1942 – väčší význam– Jedna z hlavných tém neorealizmu – zviazanosť človeka...

Vittorio De Sica

Vittorio De SicaCesare Zavattini „Deti ulice“ 1946 – rímski čističi topánok„Zlodeji bicyklov“ 1948 – oba súčasnosť – povojnový všedý život– majstrovské dielo neorealizmu– hrdina Ricci – nezamestnaný – lepič plagátov – musí mať bicykel...

NEOREALIZMUS

Odmietanie fašistickej rétoriky – najprv v kritikách a manifestoch – neskôr, v niektorých filmoch Blasettiho, De Sicu a Viscontiho Alessandro Blasetti „Štyri kroky v oblakoch“ – neškodná, no realistická téma zo sčasnosti– bezvýznamný obchodný...

Francesco de Robertis

Francesco de Robertis 1902 – vedúci oddelenia filmu na ministerstve námorníctva„Jeden za všetkých“ 1940 – záchranári zachraňujú posádku potopenej ponorky – film sa nezaujímal o psychológiu, stroho dokumentaristicky zobrazil dramatický priebeh záchrany – anonymné...

Taliansky filmový neorealizmus

– časopisy „Cinema“ a „Bianco e nero“ – opozí- cia voči kultúrnym ideálom fašizmu a usilovala sa o nový realizmus, ktorý mal brať podnety z literárneho verizmu Giovanniho Vergu.1943 – kritik Umberto Barbaro v...

KALIGRAFI A DOKUMENTARISTI

Mnohí ambiciózni režiséri sa stiahli na „pozície prísneho formalizmu“– „vnútorná emigrácia“ – autonómiou formy odmietali fašistické dogmy– paralelne rozkvet „hermetickej poézie“ a „umeleckej prózy“– rozvíja sa aj filmová teória„Formalistické“ tendencie sa uplatňovali v početných...

Mario Camerini 1895

Koľajnice“ 1929 – psychologická dráma ovplyvnená nemeckým komor-ným filmom – príťažlivosť „veľkého sveta“, ktorej podľahne mladý pár„Muži sú darebáci“ 1932 – vlastný štýl – prvá a vynikajúca rola Vittoria de Sicu – mladý zamestnanec...