Umenie

„Muriel“ 1963

– na pohľad návrat na pôdu konkrétnej reality Na pozadí vidieckeho mesta film predstavuje skupinu postáv: vdovu, ktorá obchoduje so starožitnosťami, jej nevlastného syna, navrátilca z Alžírska, aj vdovinho priateľa z mladosti, ktorý je...

ALAIN RESNAIS

nar. 1922 – je najvýznamnejšou postavou moderného franc. filmu.– jeho dielo stojí ponad a pomimo „novej vlny“– začal študovať na parížskej vysokej filmovej škole IDHEC– debutoval sériou krátkych filmov z oblasti výtvarného umenia„Van Gogh“...

Nová vlna

Nová vlna sa snaží dostihnúť modernú avantgardnú literatúru svojím štýlom rozprávania plným náznakov, skokov v čase a rafinovaných literárnych nápadov.Hravosť – sloboda (duch anarchie), provokácia – „návody“ podľa Eca….Snahy franczskej novej vlny, ktorá sa...

FRANCOIS TRUFFAUT

(1932) – a – NOVÁ VLNA—————————————————————- Koniec 50. rokov Podnety pre obrodu franc. filmu vychádzali iba z redakcií film. časopisov a z krátkeho filmu, ktorý v určitých medziach dovoľoval mladým režiséromexperimentovaťSúbežnosť hosp. krízy vo...

ALEGÓRIA

(z gréc. allegorein = inakšie hovoriť, hovoriť obrazne);– druh metafory upaltnený v celom texte (diele).Príbeh vyjadruje skutočný, úplne alebo čiastočne utajovaný dej, ktorý umeleckému dielu dáva abstraktný zmysel, čiže svojou podstatou tvorí druhý plán...

ALEGÓRIA

(z gréc. allegorein = inakšie hovoriť, hovoriť obrazne);– druh metafory upaltnený v celom texte (diele).Príbeh vyjadruje skutočný, úplne alebo čiastočne utajovaný dej, ktorý umeleckému dielu dáva abstraktný zmysel, čiže svojou podstatou tvorí druhý plán...

METAFORA

(gréc. prenos, prenesenie);– nepriame pomenovanie, jeden zo základných básnických trópov, ktorý vzniká zámenou jedného slova (znaku), slovného spojenia iným slovom (slovným spojením, (spojením, kombináciou znakov) na princípe podobnosti javov, predmetov. Prenášať sa môžu:1) vlastnosti...

„Mlčanie“ (1963)

August Strinberg„Šepoty a výkriky“ – posledná etapa– problémy s daňovým systémom vo Švédsku ho vyhnali na vlastný ostrov a do cudziny„Scény z manželského života“Porovnanie s Fellinim……………………….

Ingmar Bergman (1918)

– syn duchovného, viedol už ako študent divadelnú skupinu a urobil rýchlu kariéru ako divadelný režisér. Stúdium severských klasikov a moderných Fracúzov, predovšetkým Anouilha a Camusa ho výrazne ovplyvnilo. Aj neskôr sa rovnako inezívne...

J. Siclier:

„V oblasti réžie nie je Bergman novátorom, nie je to revolučný tvorca a nikdy sa ním nestane. Používa film ako výrazový prostriedok, ako nástroj na vyjadrenie svojich ideí.“Filmy až preťažené významami – výsledkom je...